Итна хируршка нега

Автор: хирург Юревич В.В.

Од сите области на модерната медицина, тешко може да се најде повозбудливо, драматично и екстремно подрачје од операцијата. Зборот хирургија од древниот грчки јазик буквално се преведува како везана. Но, за разлика од занаетчиските специјалитети, хирургот буквално може со свои раце да го извлече пациентот од рацете на смртта во вистинскиот момент. На ист начин, со истите раце, хирургот може да уништи некоја личност, во случај на своја несогласност со оваа голема професија.

Пошта за комуникација: surgeon-live@yandex.ru