важноста на операција

Обрнете внимание на две фундаментални аспекти, голем број на ситуации во животот во кој секој човек мора да имаат некои знаења за операција.Thiy Арапски Унгарски Бугарски Португалски Романски Виетнамски Литвански грчкиот Англиски Италијански Грузија турскиот
Ерменскиот Азербејџански бенгалски Српски Македонски Ирски Германски Фински Хинди Словачки Турски холандската Кинески Франција, Јапонија, Yavansky Кореја Panjabi