Воспаление на аксиларни лимфни јазли

автор: доктор Шевченко Н.Г.

При испитување на секој пациент, лекарот треба да обрне внимание на состојбата на лимфните јазли. Но, зошто, не секој пациент мисли за тоа. Всушност, толку едноставно испитување може да даде многу индиции за состојбата на здравјето и реактивноста на имунолошкиот систем на телото.

Аксиларен лимфаденитис, причини и третман

Автор: хирург Денисов М.М.

Пред да се зборува за аксиларен лимфаденитис, неопходно е да се разбере што лимфаденитис е воопшто.

Пошта за комуникација: surgeon-live@yandex.ru