Збир на трокари за пункција на абдоминалната празнина

Збир на алатки за лапароценција (пункција на абдоминалната празнина) е трокарите со различни карактеристики. На десната страна е класичен трокар. Во центарот на трокарот со регулатор. Лево, криво трокарот е погоден во ситуација каде што пациентот изговара асцит на абдоменот и треба да го стори тоа проколнување под растопениот стомак за да не ги оштети околните ткива (директно трокарот ќе биде поприсутен тука).

Лифт Lecluse стоматолошки

Стоматолошки лифт Leklyuze бајонет тип. Служи за отстранување на забите на долната вилица. Често се користи по хируршко длето кое ги одделува забите за поефикасно користење на овој лифт.

Алатка за скелетни влечење

Комплет траума инструменти за скелетна влеча:

1 - Заградата Кирхнер со игла за скелетна влеча. Според неговото функционално значење, наликува на апаратот Илизаров.

2-рака вежба се користи за дупчење дупки во кои иглата ќе помине.

Збир на алатки за ендоведихирургија

Збир на хируршки инструменти за ендовеидохирургија вклучува ендоскопски цевки со различни дијаметри, прстиња и гумени врвови.

Пошта за комуникација: surgeon-live@yandex.ru